Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

Biztonság és adatvédelem
Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adatot bizalmasan kezel, azok kizárólag a szerződés Vevő általi teljesítéséhez és az eladó marketingtevékenységéhez kerülnek felhasználásra (beleértve az Eladó szerződéses partnereit), az adatokat nem teszi más módon közzé, továbbítja harmadik feleknek stb., kivéve a megrendelt áruhoz kapcsolódó kiszállítás vagy kifizetés eseteit (név, számlaszám és szállítási cím átadása) és a különleges marketingrendezvényeket. Az Eladó köteles úgy eljárni, hogy az adatokat átadó személy jogait – főként az emberi méltóságát érintő jogát – ne érje sérelem, továbbá az adatokat átadó személyt megvédi a magánéletébe való illetéktelen beavatkozással szemben. A Vevő által az Eladó részére a megrendelés teljesítése és az Eladó marketingtevékenységei céljából önkéntesen átadott személyes adatok az érvényes magyar jogszabályok kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra és megőrzésre. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A Vevő hozzájárul a személyes adatai Eladó általi gyűjtéséhez és feldolgozásához a létrejött adásvételi szerződés teljesítése és az Eladó marketingtevékenységei céljából (elsősorban üzleti tájékoztatók küldése), mindezt a Vevő általi írásbeli visszavonás idejéig, melyet a H TEST Hungary Kft. következő címére köteles kézbesíteni: H TEST Hungary Kft., H TEST Hungary Kft., Fehérvári u. 75. fsz. 9., H-9028 Győr, Magyarország vagy e-mailben az info@htest.hu címre.
A reklamációs eljáráshoz a vásárlók következő adatai szükségesek: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail. Ezek az adatok kizárólag a reklamáció rendezéséhez szükséges célra, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény törvény szerint kerülnek felhasználásra.
A Vevő a személyes adataihoz hozzáférhet, azokat módosíthatja, magyarázatot kérhet, továbbá az adatokhoz kapcsolódó hibás állapot elhárítását és további jogokat igényelhet.
A H TEST Hungary Kft. társaság megfelelő hozzájárulás esetén a szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében ún. „cookie“ fájlokat dolgozhat fel a „cookie“ fájlok és a hasonló eszközök céljáról szóló 95/46/EK adatvédelmi irányelv értelmében. A felhasználók visszautasíthatják a „cookie“ fájlok vagy más eszközök mentését a készülékükön, például az anonim böngészés funkció bekapcsolásával a webböngésző szoftverben.